Zadaniem rozpylacza jest odpowiednie ukształtowanie strumienia paliwa, wtryskiwanego do komory spalania oraz zaworu elektomagnetycznego wysokiego ciśnienia. Dzięki dobremu rozpyleniu dawki wtrysku, proces spalania przebiega sprawniej.

Najbardziej na uszkodzenia narażona jest końcówka rozpylacza, która ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, przez co może ona tracić szczelność, obniża się ciśnienie otwarcia, przez co dochodzi do rozkalibrowania otworów wtryskowych oraz gromadzenia się nagaru.